Aardbevingsschade Groningen

Aardbevingsschade Groningen

Door de toenemende gaswinning in Groningen, heeft men in deze regio de laatste maanden steeds meer last gehad van aardbevingsschade in Groningen. Aardbevingsschade Groningen is schade die direct veroorzaakt wordt door de lichte bevingen van de gaswinning in de directe omgeving. Zo ontstaat er bijvoorbeeld aardbevingsschade Groningen in de vorm van scheuren in muren, gaten in muren en zelfs ingestorte delen of muren van een woning. Aardbevingsschade Groningen wordt ook wel NAM schade genoemd, omdat NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) de organisatie is die de boringen voor gaswinning in Groningen organiseert en uitvoert.

Mensen met aardbevingsschade Groningen hebben zich de afgelopen tijd erg achtergesteld gevoeld. Dit komt omdat de schade steeds erger werd, terwijl er geen plan gemaakt werd om de schade te vergoeden. Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende regelingen opgesteld voor slachtoffers van aardbevingsschade Groningen, zodat zij niet met de kosten van de schade blijven zitten.

Aardbevingsschade melden

Om gebruik te maken van de compensatieregelingen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, dient u de aardbevingsschade Groningen die u heeft opgelopen te melden. Dit doet u door contact op te nemen met het Centrum Veilig Wonen in Appingedam, waarna er vervolgens een taxateur naar uw woning komt kijken om de schade te beoordelen. Ook wordt er gekeken wat er gedaan dient te worden om de schade te herstellen en hoeveel dit gaat kosten. Bent u het niet eens met de onafhankelijke taxateur, dan kunt u op de kosten van de NAM opnieuw een schadecontrole uit laten voeren. U kunt hier zelf een taxateur voor aanwijzen.

Pas als u het eens bent met de NAM wordt er een aannemer gestuurd om de schade aan uw woning te herstellen. Op deze manier wordt de aardbevingsschade Groningen op een nette manier afgehandeld.

Waardevermeerdering NAM

In november 2014 werd de regeling waardevermeerdering geïntroduceerd. Dit is een regeling voor huiseigenaren die kampen met aardbevingsschade Groningen door de gaswinning in de omgeving. Woont u in de gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer, De Marne, Menterwolde of Hoogezand-Sappemeer en heeft u voor minimaal 1000 euro schade aan uw woning geleden door de gaswinning in de provincie, dan kunt u een tegemoetkoming krijgen van de provincie. Deze tegemoetkoming betreft een bedrag van maximaal 4000 euro als u energiebesparende of energie-opwekkende maatregelen neemt om uw woning te verbeteren. De uiteindelijke hoogte van het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u investeert in energiebesparende maatregelen. Als u in één van bovenstaande gemeenten woont, is het dan ook zeker interessant om uw woning te verbeteren met energiebesparende of energie-opwekkende maatregelen.
Kijk op de pagina ‘Energiebesparende maatregelen‘ of u in aanmerking komt voor de aardbevingsschade Groningen regeling.